عمارت
شناسنامه سند
عنوان اصلی: عمارت
عنوان‌های فرعی : کاخ، ایوان، ستون، رواق، باغ، تزئینات، شمیران
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1940-1930 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: One of the Shah's palaces and its garden in Shemiran, outskirts of Teheran.
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 100020
توضیح نگارستان: تاریخ و دوره تاریخی، مربوط به سال‌های عکاسی پدیدآورنده است.
شرح سند
-
www.Negarestan.info