همکاری با ما

همکاری با نگارستان به دو شیوه می‌تواند صورت پذیرد.

١- از طریق ارائه نظرات و اطلاعات تکمیلی در مورد هرکدام از اسناد، که از طریق آیکون فیدبک در صفحه نمایش سند ممکن بوده و به تدریج امکان تکمیل اطلاعات در مورد اسناد را فراهم می‌آورد.

٢- از طریق همکاری در گردآوری اسناد از کتاب‌ها، پایگاه‌های الکترونیکی و ... همچنین از طریق اهدای مجموعه‌های اسناد تصویری تاریخی (در این صورت نام فرد همکار یا اهدا کننده ذیل اسناد درج می‌شود.)