مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی
عنوان‌های فرعی : زیارتگاه، مزار، گنبد، مزار امامزاده محمد، مسجد بایزید، منار، تزئینات، آجرکاری، گورستان، سلجوقیان، ایلخانیان
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1931 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: The sacred precinct: tomb tower of Ghazan Khan (AD 1300), mausoleum of Bustam Mirza and Kazim (with conical dome), Damghn. Neg. #82561-67. July 1931.
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940.

Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.

مکان: بسطام، استان سمنان
شماره بازیابی: 100023
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: