کاخ تچر
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: کاخ تچر
عنوان‌های فرعی : تخت جمشید، پرسپولیس، درگاه، هخامنشیان
عنوان سند: Persepolis (Iran): Tachara Palace (Palace of Darius)
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: حدود 1900م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.6&page=1 (accessed September 6, 2017)

مکان: مرودشت، استان فارس
شماره بازیابی: 100047
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: