تخت جمشید
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: تخت جمشید
عنوان‌های فرعی : پرسپولیس، دروازه ملل، کاخ آپادانا، ستون، کاخ تچر، هخامنشیان
عنوان سند: Persepolis (Iran): Gate of All Lands (Foreground) and Apadana (Background)
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1898-1902 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.6&page=1 (accessed September 6, 2017)

مکان: مرودشت، استان فارس
شماره بازیابی: 100048
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: