کاخ آپادانا
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: کاخ آپادانا
عنوان‌های فرعی : پلکان، تخت جمشید، پرسپولیس، نقش برجسته، کاخ تچر، کتیبه، هخامنشیان
عنوان سند: Persepolis (Iran): Apadana, North Side, West Wing of Ceremonial Stairway: View of Relief Picturing Lion-Bull Combat and Inscription, XPb, Old Persian Version
پدید آورنده: ارنست امیل هرتسفلد (Ernst Emil Herzfeld)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: حدود 1900 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند: Probably bought in Shiraz in 1905
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.6&page=1 (accessed September 6, 2017)

مکان: مرودشت، استان فارس
شماره بازیابی: 100055
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: