طاق گرا
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: طاق گرا
عنوان‌های فرعی : ساسانیان
عنوان سند: Taq-i Girra (Iran): Sasanian Palace of Sarvistan: View of Arched Door
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: حدود 1900 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند: Taq-i Girra, purchased photo. 1925
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.6&page=1 (accessed September 6, 2017)

مکان: سرپل ذهاب، استان کرمانشاه
شماره بازیابی: 100061
توضیح نگارستان: در بخش عنوان سند، پدید آورنده سند اشاره کرده است که این طاق در کاخ سروستان قرار دارد. طاق گرا در استان کرمانشاه واقع شده و ارتباطی با کاخ ساسانی سروستان در استان فارس ندارد.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: