میدان ارگ
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: میدان ارگ
عنوان‌های فرعی : میدان توپخانه قدیم، حوض، عمارت سر در کاخ گلستان، عمارت دفترخانه، ایوان، پنجره، جلوخان، اجتماع، قاجاریان
عنوان سند: Tehran (Iran): Maydan-i Arg (Arg Square) or the Old Canon's Square (Maydan-I Tupkhana'I Qadim)
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1930-1870 م. (دوره قاجار- پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.15&page=1 (accessed September 4, 2017)

مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 100074
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: