میدان ارگ
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: میدان ارگ
عنوان‌های فرعی : میدان توپخانه قدیم، جلوخان، کاخ گلستان، مراسم نوروز، فرهنگ، اجتماع، حوض، قاجاریان
عنوان سند: Tehran (Iran), Entrance to Kakh-i Gulistan (Gulistan Palace Complex) from Maydan-i Arg (Arg square or the old Canons' square): Zurkhana Wrestlers' Performance, possibly Part of Nowruz Festivities)
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1900-1880م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4_2.12.GN&page=1 (accessed july 22, 2017)

مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 100080
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: