تالار آینه کاخ صاحبقرانیه
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: تالار آینه کاخ صاحبقرانیه
عنوان‌های فرعی : تزئینات، آینه کاری، مبلمان، قاجاریان
عنوان سند: Tehran (Iran): Kakh-i Sahibqaraniyya (Sahibqaraniyya Palace), Talar-i Ayena (Hall of Mirrors): Nasir Al-Din Shah at his Desk
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1930-1880 م. (دوره قاجار- پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4_2.12.GN&page=3 (accessed july 22, 2017)

مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 100104
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: