ایوان تخت مرمر
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: ایوان تخت مرمر
عنوان‌های فرعی : کاخ گلستان، ایوان دارالاماره، حیاط، حوض، آبنما، ستون، ارسی، پرده، تزئینات، زندیان، قاجاریان
عنوان سند: Tehran (Iran): Kakh-i Gulistan (Gulistan Palace): Patio and Veranda of Takht-i Marmar (Marble Throne)
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1930-1880 م. (دوره قاجار- پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4_2.12.GN&page=8 (accessed july 22, 2017)

مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 100109
توضیح نگارستان: عکس از روی نقاشی گرفته شده است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: