قصر قاجار
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: قصر قاجار
عنوان‌های فرعی : قصر قجر، کاخ، برج، باغ مطبق، بنای مطبق، بارو، ورودی، راه، قاجاریان
عنوان سند: Tehran (Iran): Palace Complex of Qasri-Qajar (Qasr-e-Qajar)
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1930-1880 م. (دوره قاجار- پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4_2.12.GN&page=8 (accessed july 22, 2017)

مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 100112
توضیح نگارستان: عکس از روی نقاشی گرفته شده است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: