بانک شاهنشاهی ایران
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: بانک شاهنشاهی ایران
عنوان‌های فرعی : میدان توپخانه، بانک شاهی ایران، رواق، دروازه خیابان چراغ گاز، عمارت میرزا قهرمان امین لشکر، تزئینات، ورودی، ایوان، قاجاریان
عنوان سند: Tehran (Iran): Maydan-i Tupkhana (Canons Square): Bank-i Shahanshahi-i Iran (Imperial Bank of Persia)
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1889-1880 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4_2.12.GN&page=10 (accessed july 24, 2017)

مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 100148
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: