مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی
عنوان‌های فرعی : گنبد، منار، مزار امامزاده محمد، گنبد غازان خان، زیارتگاه، تزئینات، آجرکاری، سلجوقیان، ایلخانیان
عنوان سند: Bistam (Iran): Mausoleum Complex of Sheikh Bayezid Bastami: Seljuk Minaret on the Foreground
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1930-1880 م. (دوره قاجار- پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in- photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4_2.12.GN&page=20 (accessed july 26, 2017)

مکان: بسطام، استان سمنان
شماره بازیابی: 100277
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: