خیابان چراغ گاز
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: خیابان چراغ گاز
عنوان‌های فرعی : واگن اسبی، کارخانه چراغ گاز، خیابان چراغ برق، خیابان امیرکبیر، دکان، شهر، ریل، قاجاریان
عنوان سند: Gas Street in Tehran (Iran)
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1930-1880 م. (دوره قاجار- پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4_2.12.Up&page=2 (accessed july 17, 2017)

مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 100454
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: