مسجد شاه قزوین
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: مسجد شاه قزوین
عنوان‌های فرعی : مسجد سلطانی قزوین، ایوان، ورودی، بازار، شهر، اجتماع، تزئینات، کاشی کاری، گنبد، جلوخان، سایبان، مقرنس، صفویان، قاجاریان
عنوان سند: Qazvin (Iran): Imamzada Hussayn Mosque (Shahzade Hossein Tomb Complex): View of Bazaar in front of Iwan
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1930-1880 م. (دوره قاجار- پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4.2.12.Sm&page=1 (accessed july 17, 2017)

مکان: قزوین، استان قزوین
شماره بازیابی: 100479
توضیح نگارستان: در عنوان سند از مزار امامزاده حسین یاد شده است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: