مزار امامزاده علی بن جعفر صدیق
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: مزار امامزاده علی بن جعفر صدیق
عنوان‌های فرعی : زیارتگاه، آرامگاه، گنبد، ایوان، ورودی، ایلخانیان، تیموریان
عنوان سند: Qum (Iran): Ali bin Ja'far al-Sadiq Imamzade
پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1930-1880 م. (دوره قاجار- پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.freersackler.si.edu

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4.2.12.Sm&page=3 (accessed july 17, 2017)

مکان: قم، استان قم
شماره بازیابی: 100532
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: