مزار امامزاده کهریز
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: مزار امامزاده کهریز
عنوان‌های فرعی : زیارتگاه، آرامگاه، گورستان، گنبدخانه، ایوان ورودی، پلان، صفویان
عنوان سند: Jmam et cimetrere. A Farseidjeh
پدید آورنده: پاسکال کست (Pascal Coste)
نوع: نقشه
تاریخ / دوره تاریخی: 1842-1840 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند: Plan du cimetiere et de l'jmam
منبع: Coste, Pascal -Xavier. Monuments modernes de la Perse. Paris: A. Morel, 1867.

https://bibliotheque-numerique.inha.fr

http://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/17280/?offset=#page=116&viewer=picture (accessed February 14, 2018)
مکان: ابهر، استان زنجان
شماره بازیابی: 100819
توضیح نگارستان: نام پدیدآور برگرفته از زیرنویس سند است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: