میدان ارگ
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: میدان ارگ
عنوان‌های فرعی : میدان شاه، میدان توپخانه قدیم، ارگ، ورودی، اجتماع، شهر تهران، عمارت سردر، قاجاریان
عنوان سند: Meidân-i-Châh, Place royale à Téhérân
پدید آورنده: اوژن فلاندن (Eugène Flandin)
نوع: نقاشي
تاریخ / دوره تاریخی: 1842-1840 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: Flandin, Eugène et Pascal Coste. VOYAGE EN PERSE. Paris: Gide et J. Baudry, 1851.

https://digitalcollections.nypl.org

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-9064-a3d9-e040-e00a18064a99 (accessed September 29, 2017)
مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 101407
توضیح نگارستان: نام پدیدآور برگرفته از زیرنویس سند است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: