نقش رستم
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: نقش رستم
عنوان‌های فرعی : گوردخمه خشایارشاه، گوردخمه داریوش اول، گوردخمه اردشیر اول، آرامگاه، کعبه زرتشت، راه، عیلامیان، هخامنشیان، ساسانیان
عنوان سند: Naqsh-i Rustam (Iran): Sacred Precinct with Ka'ba i Zardusht Tower: View of Achaemenid Tombs and Sassanid Rock Reliefs
پدید آورنده: ارنست امیل هرتسفلد (Ernst Emil Herzfeld)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1934-1905 م. (دوره قاجار- پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.si.edu/

https://collections.si.edu/search/results.htm?q=record_ID=FSA.A.06_ref27215&repo=DPLA (accessed May 21, 2021)

مکان: مرودشت، استان فارس
شماره بازیابی: 104506
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: