شهر ایلام
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: شهر ایلام
عنوان‌های فرعی : -
عنوان سند: ایلام
پدید آورنده: سازمان برنامه و بودجه. مرکز آمار ایران
نوع: نقشه
تاریخ / دوره تاریخی: 1353 ش. (دوره پهلوی دوم)
متون موجود در سند:
منبع:

مرکز آمار ایران. مجموعه نقشه شهرهای استان اصفهان، استان چهارمحال بختیاری، استان ایلام، استان کرمانشاهان، استان لرستان. جلد سوم. 1353.

مکان: ایلام، استان ایلام
شماره بازیابی: 105286
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: