نقش برجسته گورانگون
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: نقش برجسته گورانگون
عنوان‌های فرعی : حجاری عیلامی، پلان، عیلامیان (؟)
عنوان سند: Kurangun (Iran): Elamite Rock Reliefs and Ground Plan of the Platform [drawing]
پدید آورنده: ارنست امیل هرتسفلد (Ernst Emil Herzfeld)
نوع: نقشه
تاریخ / دوره تاریخی: 1924 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.si.edu/

https://sova.si.edu/details/FSA.A.06?s=4104&n=12&t=D&q=iran&i=4105#ref9811 (accessed June 3, 2021)

مکان: رستم، استان فارس
شماره بازیابی: 105349
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: