نقش رستم
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: نقش رستم
عنوان‌های فرعی : پلان، گوردخمه، آرامگاه، کعبه زرتشت، بارو، راه، عیلامیان، هخامنشیان، ساسانیان
عنوان سند: Naqsh-i Rustam (Iran): Sacred Precinct with Royal Tombs and Square Tower: Topographical Plan by Karl Bergner (printed version), [drawing]
پدید آورنده: کارل برگنر (Karl Bergner)
نوع: نقشه
تاریخ / دوره تاریخی: 1934 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.si.edu/

https://sova.si.edu/details/FSA.A.06?s=4260&n=12&t=D&q=iran&i=4269#ref9481 (accessed June 3, 2021)

مکان: مرودشت، استان فارس
شماره بازیابی: 105372
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: