نقش رستم
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: نقش رستم
عنوان‌های فرعی : کعبه زرتشت، گوردخمه اردشیر اول، گوردخمه داریوش دوم، آرامگاه، راه، نقش برجسته، عیلامیان، هخامنشیان، ساسانیان
عنوان سند: Perse, Persepolis, près de. Naksh à Rustam
پدید آورنده: آنری ویوله (Henry Viollet)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1914-1912 م. (قاجاریان)
متون موجود در سند:
منبع: https://archive.org/details/HV.892/page/nundefined/mode/1up (accessed February 16, 2023)مکان: مرودشت، استان فارس
شماره بازیابی: 107867
توضیح نگارستان: در وبگاه منبع، سال انتشار عکس، 1912 م. ذکر شده است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: